മലപ്പുറം: ആര്‍.എം.എസ്.എ. പ്രോജക്ടിനുകീഴില്‍ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍

ഇരിമ്പിളിയം ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍

Applications are invited from male candidates