ആതവനാട്: ആതവനാട് ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എച്ച്.എസ്.ടി.

വളാഞ്ചേരി: പേരശനൂർ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾവിഭാഗം

സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാനിലെ പ്രമുഖ സി.ബി.എസ്.ഇ സ്‌കൂളിൽ

കുറ്റിപ്പുറം: കുറ്റിപ്പുറം ഗവ. ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂളിൽ (ഇംഗ്ലീഷ്

ആതവനാട്: ആതവനാട് മാട്ടുമ്മൽ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ

യു.എ.ഇ യിലെ പ്രമുഖ സി.ബി.എസ്.സി സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപകരെ

മലപ്പുറം: ആര്‍.എം.എസ്.എ. പ്രോജക്ടിനുകീഴില്‍ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍

ഇരിമ്പിളിയം ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍

Applications are invited from male candidates