ഇരിമ്പിളിയം: കാർഷികോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മർഹൂം പൂണേരി കുഞ്ഞീൻ ഹാജിയുടെ പൈങ്കണ്ണുരിലുള്ള പോത്ത് പൂട്ട് കണ്ടത്തിൽ വെച്ച് ഫ്രന്റ്സ് പോത്ത് പൂട്ട് & കാളപൂട്ട് വാട്സ് അപ്പ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാമത് പോത്ത്

Don't Miss
Featured News

Events

വളാഞ്ചേരി: വളാഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിലെ 1975 -76 ബാച്ച് പത്താംക്ലാസ് കൂട്ടായ്മ ’ഒരു

വളാഞ്ചേരി: വളാഞ്ചേരി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിന്റെ അലുംനി അസോസിയേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും

വളാഞ്ചേരി: വളാഞ്ചേരി ഹയർസെക്കൻഡറി, ഗേൾസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകൾ ചേർന്ന് സ്‌കൂളിന്റെ 68-ാംവാർഷികവും

വളാഞ്ചേരി: വളാഞ്ചേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി, ഗേൾസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ വാർഷികാഘോഷവും പത്ത്