പുലാമന്തോൾ : പഞ്ചായത്തിലെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്

മലപ്പുറം ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്

പെരിന്തല്‍മണ്ണ ഇ.എം.എസ് സഹകരണ ആശുപത്രിയില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സുമാരെ

മലപ്പുറം ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ

കുറ്റിപ്പുറം : കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി താലൂക്ക്

മ​ല​പ്പു​റം: രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗ്രാ​മ​ സ​മാ​ജ് അ​ഭി​യാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ

കോട്ടയ്ക്കൽ: നഗരസഭയിലെ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്‌റ്റന്റ് എൻജിനീയർ

മലപ്പുറം: ജില്ലാ നിർമിതി കേന്ദ്രയിൽ സൈറ്റ് എൻജിനിയർ

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി ലിമിറ്റഡ് മുഖേന

ഒഡെപെക്ക് മുഖേന ഒമാനിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നഴ്‌സുമാരെ