മലപ്പുറം: എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖേന സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര

മലപ്പുറം: തവനൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ്

മാറാക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ കാടാമ്പുഴ ലൈഫ്മിഷൻ ട്രസ്റ്റ്

കുവൈറ്റിലേക്ക്‌ ഗാര്‍ഹികതൊഴിലാളി, കെയര്‍ടേക്കര്‍, ടെയിലര്‍, എന്നി തസ്‌തികളില്‍

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന

വളാഞ്ചേരി: നഗരസഭയില്‍ വസ്തുനികുതി പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി താത്ക്കാലിക

വണ്ടൂര്‍: ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍

മലപ്പുറം: ജില്ലയിലെ 18-നും 45-നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള

മഞ്ചേരി: ആകാശവാണി മഞ്ചേരി എഫ്.എം. നിലയത്തില്‍ അവതാരകരാവാന്‍

2014 ഏപ്രിൽ 27ന്  സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച്