വളാഞ്ചേരി: കരള്‍രോഗത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ ശ്രുതിമോള്‍ക്കും കുടുംബത്തിനും താങ്ങായി സഹപാഠികള്‍.