കുറ്റിപ്പുറം: ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന ജന. സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരുടെ ഇടത്താവളമായ