തിരൂർ : വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ കെ-ടെറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

വളാഞ്ചേരി : ഇരിമ്പിളിയം ലാംപ്ഷയർ ആർട്‌സ് ആൻഡ്

കുറ്റിപ്പുറം: മൂടാൽ എമ്പയർ കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ്

കുറുമ്പത്തൂർ കൂടശ്ശേരി ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ നൂറാം

തിരുനാവായ : പുതുക്കിപ്പണിത കുറുമ്പത്തൂർ തൻബീഹുൽ ഇസ്‌ലാം

കുറ്റിപ്പുറം : മൂടാൽ നൂറുൽ ഇസ്‌ലാം മദ്രസയുടെ

തിരുവനന്തപുരം∙ അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ

ഇരിമ്പിളിയം: ഇരിമ്പിളിയം എം.ഇ.എസ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ

ആതവനാട്: കൂടശ്ശേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിൽ മികവാർന്ന രീതിയിൽ

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്തി

Don`t copy text!