കുറ്റിപ്പുറം: മോഷണംപോയ വാഹനം കണ്ടെത്താന്‍ സഹായകരമായത് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.