കുറ്റിപ്പുറം: ഗവ. ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളില്‍ എട്ടാംക്ലാസ്