Landslide

കോട്ടക്കുന്ന്: മണ്ണ് മുകളില്‍ വീണ് തിരിച്ചറിയാനാകാത്തവിധമാണ് അവരുടെ

മലപ്പുറം ഒതുക്കുങ്ങൽ മറ്റത്തൂരിൽ, വീടിന് മുകളിലേക്ക്