കുറ്റിപ്പുറം: ‘ഇനിയുമെത്ര മതിലുകള്‍ ഭേദിക്കണം ജീവിതമേ നിന്റെ നിറങ്ങള്‍ കാണാന്‍…’