HomePosts Tagged "compensation"

compensation Tag

മലപ്പുറം∙ ദേശീയപാതയ്‌ക്കു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്കും വിളകൾക്കും

കോട്ടക്കൽ: ദേശീയപാത വികസനത്തി​െൻറ പേരിൽ കുടിയൊഴിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം

കുറ്റിപ്പുറം ∙ ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന