മലപ്പുറം: തിരൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലക്ക് കീഴിലുള്ള

വളാഞ്ചേരി: ഇരിമ്പിളിയം ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗത്തില്‍